CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2023
Kategorie Věda fotogenická

Kaleidoskop
Foretický roztoč kůrovce Uroobovella ipidis (Vitzthum, 1923)


Mimozemský transportér
Foretické druhy roztočů používají jiné členovce k osobní přepravě na jiné místo. Fotografie představuje nový druh z rodu Histiogaster objevený v České republice, který ke své přepravě využívá kůrovce. Foréze je dočasné komenzalistické spojení, při kterém se jeden organismus (foront) připojuje k hostiteli výhradně proto, aby se dopravil na jiné místo. Foretické vztahy se mohou stát parazitickými, pokud je hostiteli způsobena újma, například když počet roztočů na hostiteli začíná bránit jeho pohybu. Tento nový druh je také přenašečem entomopatogenní houby a je potenciální přirozenou biologickou zbraní v boji s kůrovcem. Připraveno ve spolupráci s Hanou Sehadovou


Skrytá krása
Izolace entomopatogenních hub z půdy

Kategorie Věda praktická i nepraktická

Mastné ruce
Analýza mastných kyselin v biologickcých vzorcích.


Zpráva v láhvi
Znalost chemických reakcí a přeměny sloučenin v laboratorní praxi.


Čistý start
Všem našim kolegům, kteří dělají hodnotnou každodenní práci

Kategorie Kresba a ilustrace

Nastupovat!
Foretic roztoči na kůrovce, pomocí kůrovce jako transport