CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Bajkalsky_neutrinovy_detektor-III
Po ukončení prací během zimní expedice pak zůstanou jen vyřezané ledové kvádry. I ty však zmizí s příchodem jarního tání. Nic nenasvědčuje tomu, že v hlubinách jezera se registrují neutrina, přicházející k nám z hlubin vesmíru.


Bajkalsky_neutrinovy_detektor-II
Moduly se zavěšují na lana a tvoří tzv. girlandy, které se ponořují do jezera Bajkal do hloubky přes 1km.


Bajkalsky_neutrinovy_detektor-I
Jedno ze stovek "očí" (optických modulů) Bajkalského neutrinového detektoru NT1000.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

tandetron
Lineární urychlovač, tzv. tandetron, provozovaný v ÚJF Řež


teleskopy
Komplet tzv. teleskopů, sestavených z křemíkových detektorů, používaná k měření úhlových rozdělení produktů jaderných reakcí, zkoumaných na cyklotronu v OJR ÚJF Řež


komurka
Vakuova komůrka v sestavě s detektory, zajišťující možnost měřit produkty jaderných reakcí mezi urychlenými částicemi a jádry plynného terčíku na cyklotronu v OJR ÚJF |Řež