CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Skvrnka na polovodičovém vzorku
Epitaxní růst tenkých vrstev průhledných polovodičů na bázi nitridů vyžaduje důslednou čistotu, což se nám zde nepodařilo zcela dodržet: Z aparatury se na vzorek uvolnilo smítko organického materiálu, částečně se vypařilo a zbylé soli rekrystalizovaly do struktury připomínající ulice středověkého města. Jasné barvy pocházejí z optické interference podobně jako u benzinových skvrn. Optický reflexní mikroskop Carl Zeiss Neophot32, měřítko ca. 1 mm.