CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

Čichám, čichám, člověčinu!
Střet a prolnutí svazků axonů vyrůstajících ze dvou explantátů embryonálního myšího čichového epitelu. Barvení protilátkou proti OCAM (zeleně) a tubulinu (modře), maximální projekce série šesti optických řezů z konfokálního mikroskopu.

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Srdeční záležitost
Převodní systém srdeční u myšího zárodku, znázorněný pomocí transgenní exprese zeleného fluorescenčního proteinu.