CZ | EN
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyaktuální ročník soutěžepravidlakontaktgalerie

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Otisk římské bolesti
Letecký snímek odkrytých základů římské vojenské nemocnice (valetudinarium) pro raněné legionáře na Hradisku u Mušova.


Paprsky poznání
Terénní archeologický výzkum římského polního tábora.


Ozdoba rukou minulých
Bronzové nápažníky borotického typu z doby bronzové, jižní Morava.

Ročník 2015
Kategorie Věda fotogenická

Má to šupiny, ale není to ryba
Detail šupinového pancíře římského jezdce nalezeného na Hradisku u Mušova (2. stol. n. l.). Pancíř tvoří tisíce drobných šupin o velikosti 20 x 7 mm a síle 0,3 mm, vzájemně propojených 1 mm tenkými drátky.


Něžná součást kruté zbraně
Bronzové kování pochvy meče římského vojáka, nalezené na Hradisku u Mušova (2. stol. n. l.)


Minerva v zrcadle času
Římský železný prsten s jaspisovou gemmou s vyobrazením bohyně Minervy, nalezený na římské vojenské pevnosti Hradisko u Mušova (2. stol. n. l.)

Kategorie Vědci ve fotografii

Co se skrývá na dně?
Archeologové B. Komoróczy a M. Vlach při preparaci příkopu římského tábora v Engelhartstettenu (Dolní Rakousko).


Hledání zaniké slávy na úpatí Alp
Tým archeologa B. Komoróczyho při povrchové prospekci na ploše antického města Aquileia v severní Itálii.


Tábor pod nohama
Archeologové B. Komoróczy a M. Vlach na výzkumu římského tábora v Engelhartstettenu (Dolní Rakousko).

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

Oživujeme Římany na Hradisku u Mušova
Území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov se před téměř dvěma tisíci lety stalo cílem římského vojska vedeného císařem Markem Aureliem. Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území vůbec. Na tomto místě byla archeology vybudována naučná stezka, aby dnešním návštěvníkům poodhalila tajemství tohoto unikátního místa.


Stopy Římanů na Moravě
Stopy, které u nás zanechali Římané, vedou na Hradisko u Mušova. Zde pod vedením císaře Marka Aurelia vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území vůbec. Tyto lázně byly postaveny také z cihel, na nichž je vytlačen kolek s podrážkou boty a zkratkou 10. legie Gemina Pia Fidelis.


Mušov - Brána do Římské říše
Území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov se před téměř dvěma tisíci lety stalo cílem římského vojska vedeného císařem Markem Aureliem. Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území vůbec. Na tomto místě byla archeology vybudována naučná stezka, aby dnešním návštěvníkům poodhalila tajemství tohoto unikátního místa.

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Skok do neznáma
Fragment kvalitní římsko-provinciální keramické nádoby "terra sigillata" vyrobené v Lezoux mezi lety 145-178 n. l. Keramický zlomek s plastickým vyobrazením jezdce na koni byl nalezen v roce 2015 na Hradisku u Mušova pracovníky Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.


Dělá si z nás dlouhý nos
Archeologický nález skleněného korálku z doby železné zpracovaný na Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.


Býčí zápas
Archeologický nález bronzové plastiky býka z fondu Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i.

Kategorie Vědci ve fotografii

Vstříc mladé generaci
Během Jarních exkurzí do světa vědy pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. otevřelo dveře školám a zájemcům o archeologii. Jedním ze stanovišť byla ukázka a využití dronu v archeologii.


Růžová zaplavila laboratoř
Během Jarních exkurzí do světa vědy pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. otevřelo dveře zájemcům o archeologii. Jedním ze stanovišť byla laboratoř s 3D scannerem a digitálním mikroskopem Keyence.


Věda nás baví!
Během Jarních exkurzí do světa vědy pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. otevřelo dveře zájemcům o archeologii. Jedním ze stanovišť byla laboratoř s 3D scannerem a digitálním mikroskopem Keyence.