CZ | EN
2022

2021

2020

2019

20182016

2015

2014

storiesabout rulescontactsgallery

Year 2014
Category Photogenic science

Naděje pro život
Biodegradovatelný vodorozpustný polymerní nosič pro dopravu a řízené uvolňování protinádorových léčiv tvoří tenký polymerní film na stěně baňky, v němž lze i pouhým okem rozeznat sférolity - „polymerní krystaly“, které jsou zárukou čistoty výsledného produktu.


Mezi adenoviry
K neodmyslitelným letním událostem na ÚMCH AV ČR patří i každoroční mezinárodní vědecké setkání „Prague Meetings on Macromolecules“.


Akademici
Odpoledne 24.10.2013, věnované nedožitým 100. narozeninám profesora Otty Wichterleho, bylo zpestřeno řadou osobních vzpomínek na tohoto zakladatele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR.

Year 2015
Category Photogenic science

Prastará stavba podle Fibonacciho
I ve schránkách prehistorických živočichů jsou zaklety matematické zákony, jak nám dokazují nálezy z dávných časů ...


Grafika zrozená v kameni
I detailní snímek řezu horninou může skrývat nevšední krásu.


Narozeniny Akademie věd
22. března 2015 byl na historickou budovu Akademie věd na Národní třídě promítán videomapping, připomínající 125. výročí jejího založení.

Category Scientists in photography

Zátiší s náušnicí a mikroskopem
Je naměřeno - teď zbývá už jen správně vyhodnotit získaná data a to bývá často na vědecké práci to nejtěžší.


My bychom vzhůru k nebesům a jsme jen s zemí spjatí ...
Skupina geologů v exteriéru.


... a toto je výsledek!
Někteří přednášející dokážou o své práci hovořit s nevšedním zájmem a emocemi, a tak zaujmout posluchače v sále. Snímek byl pořízen na pravidelném mezinárodním přednáškovém cyklu Prague Meetings on Macromolecules.

Year 2016
Category Photogenic science

Polymery pro medicínu
Kontrastní činidlo na bázi polymerních komplexů gadolinia pro diagnostiku magnetickou rezonancí


Navěky spolu
Dvojice amonitů, typických zkamenělin druhohor


Zkamenělá grafika
Kresba ve zkamenělém dřevě, kde byl původní rostlinný materiál nahražen v celém objemu minerály.

Category Scientists in photography

Když slova nestačí
O vědě se dá diskutovat třeba i rukama.


U mikroskopu
Studium biologického chování polymerů v buňkách


Profil vědce
mezinárodní symposium v Praze

Year 2017
Category Photogenic science

I FOTOGRAFOVÁNÍ JE VĚDA!
Experimentální snímek bukového lesa v Lužických horách, který vznikl nikoli fotomontáží,ale jediným snímkem speciálním fotografickým postupem. Na fotografii je zachycený strom ve dvou různých velikostech, které navozují představu obrazu a jeho stínu.


VĚDA MŮŽE BÝT I SLADKÁ ANEB POCTA OTTO WICHTERLEMU
Oslava výročí nedožitých stých narozenin zakladatele ÚMCH AV ČR a vynálezce měkkých kontaktních čoček.


RUDÁ PLANETA ROZKVETLA!
Polymernímu nosiči protinádorového léčiva cíleně směrovaného pomocí EPR efektu k pevnému nádoru dodává červenou barvu antracyklinové antibiotikum Doxorubicin. Toto hydrofobní léčivo je na polymerní nosič na bázi poly(HPMA) kopolymeru navázáno biodegradovatelnou vazbou, která umožňuje uvolnění a působení nízkomolekulárního léčiva v jeho aktivní formě specificky pouze v oblasti nádorové tkáně. Pro rychlé rozpuštění, lepší skladování a okamžitou tvorbu micel po rozpuštění byl tento polymerní konjugát s léčivem zlyofilizován s přídavnými nízkomolekulárními látkami na bázi cukrů a solí. Která z těchto látek však „vykvetla“ ve struktuře lyofilizátu do podoby malých půvabných kytiček?

Category Scientists in photography

JAKO U ZKOUŠKY - ZKOUŠEJÍCÍ A ZKOUŠENÝ ANEB DEBATA U POSTERU
I na posterové sekci se může člověk pořádně zapotit při debatě o vědě; snímek pochází z česko-slovenské konference „Polymery“, pořádané v Liblicích.


BYLA JEDNOU JEDNA KVANTOVÁ TEČKA …
Zasvěcená emotivní přenáška o kvantových tečkách na kolokviu, každoročně pořádaném na ÚMCH AV ČR.


PORTRÉT VĚDKYNĚ
Snímek pochází z celoústavního kolokvia, které je každoročně pořádáno na ÚMCH AV ČR a je dobrou příležitostí k prezentování výsledků jak začínajících, tak i zasloužilých vědců.

Year 2018
Category Photogenic science

POLYMERNÍ PREKURZOR VE STAVU ZRODU
V eppendorfce se skrývá meziprodukt na bázi poly(HPMA) kopolymeru, používaný pro syntézu polymerních nosičů kancerostatik. Čekají jej ještě další proměny, čištění po každé syntéze a na závěr vazba protirakovinného léčiva. A co potom? Biologické testy!


SYMETRIE ŽIVOTA
Živá příroda symetrii prostě miluje!


Střípky naděje
Polymerní nosič léčiv, jehož úkolem je dopravit protirakovinné léčivo do místa nádoru aniž by během transportu organismem došlo k poškození zdravých tkání, tvoří po odpaření organického rozpouštědla za vakua na dně kulovité baňky malé sklovité střípky. Tak lze jen pouhým okem indikovat, zda je polymer dobře vysušen.

Category Scientific selfie

RŮŽOVÁ JE PROSTĚ V MÓDĚ!
„Růžová je barva selečí“, jak praví klasik, ale i našich kopolymerů připravených RAFT polymerizací.


A JE RŮŽOVÝ!
„Růžová je barva selečí“, jak praví klasik, ale i našich kopolymerů připravených RAFT polymerizací.

Category Czechoslovakia by scientists

STRÁŽCE ČESKÉHO POHRANIČÍ
Hvězdná srpnová noc v Lužických horách; strom jsem během expozice „pomalovala světlem“


PATRON ČESKÉ ZEMĚ STÁLE V OBLEŽENÍ
Socha sv. Václava na hradní rampě (Pražský hrad)


TATÍČEK A SYN
Vlastnoruční podpis Jana Masaryka na obálce s dobovými známkami prvního prezidenta - oslava 96. narozenin TGM

Year 2019
Category Photogenic science

VODA JAKO OPTICKÝ SVĚTLOVOD
Voda je nejen životodárnou tekutinou, potřebnou pro život, ale má i řadu překvapivých fyzikálně-chemických vlastností.


I KÁMEN MŮŽE MÍT SRDCE
Tenhle nález na geologické vycházce na Slovensku mě vzal opravdu za srdce.


PŮVODNÍ OPYLOVAČI NA NEPŮVODNÍ ROSTLINĚ
Včela medonosná je asi nejznámější původní opylovač v naší krajině. Naproti tomu Bělotrn kulatohlavý je rostlina sice nepůvodní, zato medonosná, produkující spoustu nektaru a pylu. Tedy ideální cíl pro včely.

Category Scientific selfie

Moje srdce bije pro vědu
Chemie a geologie - moje srdeční záležitosti


A přece se točí!
Jedné letní noci sedící na lavičce pod starým javorem v Lužických horách a pozorující padající perseidy ...


Alenka v říši za zrcadlem
Jak chemik vidí mřížku, hned ji musí prozkoumat :-)

Category Scientists and their hobbies

Pomoc z nebes
Monitorování situace při povodních v Praze dne 2.6.2013.


Kopule v Benátkách
Benátky v době karnevalu.


Tanec rozložený v čase
Hudba a nálada se dá vyjádřit i prožít různými způsoby.

Year 2020
Category Photogenic science

CHEMICKÝ MAKRO-KOSMOS
Lyofilizace (metoda sušení založená na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě) je jednou z nejběžnějších metod izolace polymeru z vodných roztoků. Na fotografii jsou v průběhu času zachyceny jednotlivé fáze zamražování vzorku fluorescenčně označeného polymerního inhibitoru na bázi PHPMA-PPO, které předchází samotnému lyofilizačnímu procesu.


KONEČNĚ NOVÁ ZEMĚ!
Příprava vzorku na lyofilizaci – vzorek zamrazit rychle pomocí suchého ledu, vymrazit stroj a začít sušit! Jedna z fází zamražování vzorku amfifilního kopolymeru na bázi PHPMA-PPO fluorescenčně označeného pomocí Dy-630, který by se měl ve výsledku chovat zároveň jako polymerní nosič léčiv i jako polymerní inhibitor vícečetné lékové rezistence a zlepšit tak výslednou účinnost protinádorové terapie.


OBR JUPITER V BAŇCE ZROZENÝ
Polymerní inhibitor P-glykoproteinu na bázi derivátu PPO tvoří po odpaření rozpouštědla za vakua tenký polymerní film na stěnách kulovité baňky. Oranžovo-červenou barvu dodává polymeru fluorescenční značka Dyomics 490, navázaná na polymer kovalentní vazbou a potřebná pro „zviditelnění“ osudu polymeru v biologickém systému při studiu jeho chování pomocí konfokální mikroskopie.

Category Elements in nature

MOBILIS IN MOBILI
"Pohyblivý v pohyblivém" aneb teče voda teče, po kameni skáče...


ENERGIE Z ŽIVLŮ
Nizozemí je proslulé barevnými tulipány, skvělými sýry, ale také větrnými mlýny, které jsou poháněny obnovitelným zdrojem energie - větrem. Vzhledem k tomu, že v Nizozemí je bezvětrno jen 6 dní v roce, je využití tohoto živlu člověkem velmi efektivní. Nejmodernějším druhem mlýnu jsou dnes větrné elektrárny, které se využívají k výrobě elektřiny.


HALÓÓÓ, TADY JE HALO!
Když se v atmosféře za správných podmínek sejdou správné živly (přítomnost drobných ledových krystalků tvaru šestibokých destiček nebo hranolků, na nichž dochází buď k lomu či odrazu slunečních paprsků), můžete pozorovat halové jevy dokonce i v horkém Thajsku.

Category Science under quarantine

PŘÍRODA KARANTÉNU NEZNÁ
Po celém dni práce na počítači, zpracovávání naměřených dat a psaní publikace je krátká procházka v parku pod rozkvetlými stromy jako vysvobození.


VYŠLA MI TRIKOLORA!
Nasmlouvané vzorky samotného polymerního nosiče (bílá), polymerního konjugátu s protinádorovým léčivem (červená) a polymerního nosiče označeného fluorescenční značkou (modrá) pro biologické testování je nutno dodělat v co nejkratší době, neboť experimenty jsou připraveny a buňky ani myšky nepočkají na konec karantény!


DOBA KOLONA-KORONAVIROVÁ
Sloupcové chromatografii koronavirus nevadí, a tak alespoň u mých kolon v malé digestoři se lze při čištění polymerů „odrouškovat“, aniž bych porušila pravidla stanovená vládou.

Year 2021
Category Photogenic science

KTERAK SE ZE ŽLUTÉ STANE ČERVENÁ ANEB VŠE ZÁLEŽÍ NA KONCENTRACI
Žlutý až žlutozelený roztok fluorescenčně značeného polymerního prekurzoru se během odpařování rozpouštědla za vakua na rotační vakuové odparce mění na sytě červenou pevnou látku. Na vině je však pouze vyšší koncentrace fluorescenční značky (Dy-490 ).


ZKRYSTALOVANÁ ŠLÁPOTA
Co vše lze naleznout na laboratorním stole po návratu z home office, když během vaší nepřítomnosti praskne nádobka se zásobním roztokem KCl pro elektrodu a vy díky koronavirové situaci nemůžete být v práci?


ŽLUTÁ + MODRÁ = ZELENÁ
… to se učí už děti na základní škole, ne vždy však toto pravidlo platí i v chemii, kde se často barvy nesčítají tak jako při pohledu malíře. Zde ovšem výjimka potvrzuje pravidlo. Fluorescenční sondy na bázi polymerem modifikované protilátky značené jedním fluorescenčním barvivem či jejich kombinací, vyvinuté ve spolupráci ÚMCH AV ČR s firmou ITA, slouží jako diagnostický nástroj při rozpoznávání různých typů buněk (včetně nádorových) v krvi pacientů metodou průtokové cytometrie.

Category Muse in science

BAREVNÉ NEBESKÉ DIVADLO JAKO Z HUBBLEOVA DALEKOHLEDU
Výbuchy, rachejtle, hluk a čpící páry – tak nějak většinou začíná zájem o chemii a další přírodní vědy.


PŘÍRODA VÝTVARNÍKEM
Řez deskou z orbikulárního granitu (jižní Finsko) ze sbírek jednoho z největších a nejvýznačnějších světových muzeí - Přírodovědného muzea ve Vídni (Naturhistorisches Museum in Wien). Fascinující, co příroda dokáže. Největší múza ze všech!


VZPOMÍNKA NA JEDNOHO Z OTCŮ NEJEN ČESKÉ PALEONTOLOGIE
S geologií a zejména paleontologií se amatérsky přátelím už řadu let, a to také díky neskutečnému dílu Dr. Joachima Barranda. Jeho hrob v rakouském Lanzenkirchenu jsem navštívila v roce 2019 v rámci geologické exkurze, pořádané Geologickým ústavem AV ČR u příležitosti 220. výročí narození tohoto význačného vědce. Na jeho hrob jsme při slavnostním vzpomínání položili vybrané druhy zkamenělin z českých nalezišť, jejichž studiem se zabýval až do konce svého života.

Year 2023
Category Photogenic science

Proč?
Proč je základní otázka vědy. Na obrázku je méně než pětina vzorků, připravených pro studium zhášení fluorescenčních barviv kovalentně navázaných na HPMA kopolymery v různém poměru.


Tajemná planeta
Při likvidaci již nepoužitelných polymerních konjugátů s cytostatikem doxorubicinem je nutné dodržovat přísná pravidla. Při této činnosti lze však pozorovat i velmi zajímavou změnu barev, kdy původně oranžovo-červené vzorky přecházejí kontaktem s roztokem NaOH na tmavě modrou až modrofialovou barvu - tedy shodou okolností doplňkovou barvu k barvě původní.


Socha Kyklopa
Převedením běžné formy léčiva na nanokrystal a jeho následnou povrchovou modifikací je možné zlepšit jeho vodorozpustnost, upravit farmakokinetiku, případně i potlačit nežádoucí účinky. Nanokrystal protirakovinného léčiva etoposidu čeká nyní v baňce na svou závěrečnou modifikaci biokompatibilním vodorozpustným kopolymerem. Ten by měl léčivo ochránit před nežádoucími interakcemi s imunitním systémem, zlepšit jeho biokompatibilitu a snížit systémovou toxicitu.

Category Practical and non-practical science

Odvrácená strana
Likvidace cytostatických léčiv a jejich konjugátů vyžaduje dodržování přísných bezpečnostních pravidel. Člověk se nesmí nechat obelhat jejich toxickou krásou, když se pomalu rozpouští v dekontaminačním roztoku, a musí si udržet správný odstup.


Do pozoru!
Věda umí být i krásná a barevná! Projekt skončil, ale tyto vzorky nikdo neumí vyhodit :-)


Pohled do říše fantazie
Při vizuální kontrole, zda je lyofilizátor již možné opět namrazit a použít pro lyofilizaci nových vzorků, na mne najednou hledělo místo obvyklé černé hmoty jeho kondenzoru tisíc různých odrazů světla hrajících si na stále ještě odtávajícím ledu. Jak fascinující!