CZ | EN
2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

příběhyo soutěživýsledkypravidlakontaktgalerie
RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. (1971)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Pracuje na Fyzikálním ústavu AV ČR, v.v.i. v oddělení analýzy materiálů. Zabývá se převážně elektronovou mikroskopií a fyzikou intermetalik. V současnosti je vedoucím laboratoře elektronové mikroskopie vybudované v rámci projektu FUNBIO.

Ročník 2014
Kategorie Věda fotogenická

Domény
Feroelektrické domény v NdMnO3 pořízené mikroskopem Zeiss Axio Imager v polarizovaném světle.


Zaostřeno na vědu
Pohled do komory elektronového mikroskopu Tescan FERA3 zachycující objektiv elektronového tubusu, iontového tubusu, nanomanipulátor, GIS, detektory elktronů, iontů a katodoluminiscence. Pořízeno fotoaparátem Pentax K-5 s objektivem Pentax 100 MACRO WR. Obraz byl následně proostřen - složen z více snímků pomocí software Helicon Focus 5.3.

Ročník 2015
Kategorie Věda fotogenická

Počítání lamel
Voda kondenzující na širokoúhlém objektivu zviditelňuje lamely irisovy clony ve světle silvestrovského ohňostroje.


V řetězech
Řetízek ze 14 karátového zlata na sobě nese stopy pájení příček oček řetězu i následky nošení.


PRIAS
Napěťově indukovaný martenzit ve slitině Co-Ni-Al zobrazený metodou PRIAS využívající detektor EBSD jako směrově citlivý detektor zpět odražených elektronů.

Ročník 2016
Kategorie Věda fotogenická

CuAlNi
Martenzitická transformace na leštěném povrchu slitiny s tvarovou pamětí Cu-Al-Ni, oblíbeného evergreenu komunity zabývající se využitím tvarových pamětí i popularizačních akcí.

Ročník 2017
Kategorie Věda fotogenická

Diamantová pole v železných horách zoral jsem xenonovým rádlem
Přírodní diamanty v brousku opracované xenonovým fokusovaným svazkem elektronového mikroskopu Tescan FERA 3. Zatímco interakce silně kovalentně vázeného diamantu se svazkem xenonovým iontů vede ke vzniku teras, interakcí téhož svazku s kovovou matricí brousku vznikají záclonky. Obojí jsou obyčejně artefakty v připravovaných řezech.

Ročník 2018
Kategorie Věda fotogenická

Hrot, který narazil
Hrot pro řádkovací tunelový mikroskop po nárazu do vzorku je připraven v řádkovacím elektronovém mikroskopu k naostření zaostřeným iontovým svazkem.


Hliník se vrátil
Mapa orientací krystalové mříže hliníku pořízená metodou EBSD, letos devadesátiletou.

Ročník 2019
Kategorie Věda fotogenická

Jak gallium rozpojilo hliník
a ten se konečně mohl vrátit do Humpolce. Gallium smáčí hranice zrn a mění hliníkovou slitinu v matérii blízkou svou pevností čerstvému perníku.

Ročník 2020
Kategorie Věda fotogenická

Vzdušná medůza
Část pylového zrna (nejspíše borovice) nalezená na terase. Snímek v sekundárních elektronech pořízen pomocí nízkovakuové elektronové mikroskopie na SEM Tescan FERA 3.


Kdo, když ne bůh, hraje v komíně v kostky
Tyhle kostky nejsou jen do šesti. Krystaly nalezené v komíně rodinného domu obklopené sazemi. Obraz v sekundárních elektronech pořízený na SEM Tescan FERA 3.

Kategorie Živly v přírodě

Mračna v díle starých mistrů
Na první pohled to vypadalo jako pozůstatky výbuchu


Zatímco Ty spíš, tvoje spalovna bdí
Malešice...


Stahují se mračna
Asi by nebylo politicky správné napsat: "Západ je rudý", a přitom by to bylo krásná ilustrace fake news. Snímek je přibarvený...

Ročník 2022
Kategorie Věda fotogenická

Jiskrové řezání
Příprava vzorku ze 3D tištěné oceli pomocí elektrojiskrového řezání.


Zářící v hlubinách
V polarizovaném světle mikroskopovaný výbrus konkrece ze zóny hlubokomořského dna Clarion-Clipperton.


Vpich v modré
Reziduum měření mikrotvrdosti v aluminotermicky redukované hlubokomořské konkreci se 100 % přebytkem hliníku.

Kategorie Vědci a dobrodružství

Ukaž na vědu
Dobrodružství poznání